خميردندان ژله اي كودك پرونایس(توت فرنگی)


خميردندان ژله اي كودك پرونایس


با طعم توت فرنگی و موز

•    حاوي عصاره آلوئه ورا
•    حاوی فلـوراید جهـت مـبارزه با پوسـیدگی دندان
•    با قدرت سایندگی و تمیز کنندگی مناسب کودکان
•    مـلایم و خـوش طـعـم


روش مصرف: حداقل روزی دو بار و یا بعد از هر وعده  غذایی، بر روی دندان مسواک شود.

ترکیبات : آب ديونيزه، گليسيرین، سوربيتول، عصاره آلوئه ورا، سديم لوريل سولفات، كربومر، تري اتانول آمين، سیليكا هيدراته، تتراسديم پيروفسفات، كوكاميدوپروپيل بتائين، سلولز گام، سديم ساخارين، سدیم فلوراید، منتول، سديم بنزوات، اسانس، cl1940, cl42053

Jelly’s Toothpaste
Mild FlavourPronice children ‘s jelly toothpaste is specially designed to protect teeth against acids from sugars in everyday foods and it contains Aloe vera extract which helps to protect gums and reduces bacterial growth.